Mexia scores big to beat Robinson 52-19.

Mexia scores big to beat Robinson 52-19.